Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje sú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely jazykovej školy spoločnosti youCAN Centrum v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vyplnením formulárov prihláška, ukážková hodina a kontaktný formulár na stránke www.youcandoit.sk súhlasí študent so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

Spoločnosť youCAN Centrum venuje ochrane osobných údajov osobitú pozornosť, pričom najväčší dôraz kladie špeciálne na ochranu súkromia a bezpečnosti osobných údajov zákazníkov. Spoločnosť youCAN Centrum využíva osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s platnou legislatívou SR a výhradne na nevyhnutné účely. Do tejto kategórie sa radí poskytovanie produktov a služieb a zabezpečenie účtovania za poskytnuté služby. Osobné údaje spoločnosť zároveň využíva na marketingové účely (zasielanie informačných materiálov o produktoch a službách).

Vzhľadom na povinnosti ktoré vyplývajú pre spoločnosť youCAN Centrum z platnej legislatívy, najmä Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov, vedie naša spoločnosť evidenciu informačných systémov, ktoré spracúvajú osobné údaje pre jednotlivé účely spracovávania.

Mobil SK: 0901 788 816
Mobil EN: 0907 475 517
Komenského 2
059 21 Svit