O nás

POSLANIE youCAN

Poskytnúť študentom príležitosť učiť sa angličtinu ako druhý jazyk v príjemnom prostredí pri dôslednom a organizovanom prístupe. Učiť sa od rodeného kanadského učiteľa dá študentom šancu naplno sa do angličtiny ponoriť.

VÍZIA youCAN

Víziou youCAN je zlomiť bariéru „strachu“ a „úzkosti“, ktoré môžu mať spojitosť s učením sa nového jazyka. youCAN poskytuje inovatívny prístup k výučbe, ktorý umožní sa študentom cítiť pohodlne a poskytne motiváciu učiť sa po anglicky. youCAN si kladie za cieľ podporiť študentov v ich pokroku v učení, aby mal každý študent pocit, „že sa to dá naučiť“ … „pretože ono sa to naozaj dá!“.

CIELE youCAN

  • Primárne zameranie na komunikáciu v anglickom jazyku
  • Dosiahnuť viditeľný pokrok u študenta v plynulosti rozprávania
  • Zamerať sa na prehľadnosť pri rozprávaní tak, aby študentovi rozumel každý anglicky komunikujúci človek
  • Vyzdvihnúť a zamerať sa na študentove silné stránky
  • Zameranie sa na individuálne ciele študenta, a to ako osobné, tak profesionálne popri komunikácii v anglickom jazyku

FILOZOFIA youCAN

youCAN verí, že jedinci, ktorí majú túžbu učiť sa angličtinu, musia v prvom rade pochopiť pojem HOVORIŤ ANGLICKY. Človek musí hovoriť, hovoriť a hovoriť. Ostatné oblasti anglického jazyka, ako je čítanie, písanie, počúvanie a gramatika sú dôležité a súvisle nadväzujú na rozprávanie. Preto YouCAN cíti, že študenti budú postupovať dôslednejšie v týchto ďalších oblastiach s pomocou lektora, ktorý je rodený Kanaďan.

Mobil SK: 0901 788 816
Mobil EN: 0907 475 517
Komenského 2
059 21 Svit