Individuálne lekcie

Individuálne lekcie
Individuálne lekcie

Individuálne lekcie

Základné informácie

Individuálne lekcie: so zameraním na individuálne schopnosti, silne a slabé stránky študenta, na ktorých potrebuje pracovať a zdokonaľovať sa. Lektorka pripravuje individuálne hodiny pre každého študenta.

Popis

Lekcia: môže prebiehať v učebni alebo na dohodnutom mieste

Čas: podľa požiadaviek

Cena:

15€ za hodinu v učebni

19€ za hodinu mimo

Adresa

Námestie Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
Budova Intesu a Tatra banky, 5. poschodie

Prihláška

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Mobil (povinné)

E-mail (povinné)

Ročnik ktorý žiak navštevuje

Zvoľte si kurz

Zvoľte si dni kurzu

Termín kurzu

Zvoľte si čas kurzu

Predpokladaná úroveň

Poznámka

Mobil SK: 0901 788 816
Mobil EN: 0907 475 517
Komenského 2
059 21 Svit