Angličtina pre ročníky 5 a 6

Angličtina pre ročníky 5 a 6

Základné informácie

Kurz angličtiny pre študentov piatych a šiestych ročníkov: Zo zameraním sa na slovnú zásobu, slovné spojenia a tvorba viet z bežných oblasti každodelnného života. Počúvanie a porozumenie rečového prejavu lektorky a následná komunikácia na danú tému v náväznosti na učivo preberané na hodinách anglického jazyka.

Popis

Kurzy:    Kurz 5  utorok a štvrtok od 15:00 do 16:00

Čas a dni: Kurz je každý utorok a štvrtok od 15:00 do 16:00

Cena: školský polrok 165€ alebo celý školský rok 330€.

Poplatok sa platí na začiatku kurzu a podmienkou je vyplnená prihláška. Prihláška je k dispozícii na našej webovej stránke alebo priamo v priestoroch Základnej školy Komenského vo Svite – vchod vedľa telocvične.

Adresa

[/trx_title]

Komenského 2, 059 21 Svit
Učebňa oproti vchodu do telocvične , na prízemí

Prihláška

    Mobil SK: 0901 788 816
    Mobil EN: 0907 475 517
    Komenského 2
    059 21 Svit