Angličtina pre ročníky 5 a 6

Angličtina pre ročníky 5 a 6

Základné informácie

Kurz angličtiny pre študentov piatych a šiestych ročníkov: Zo zameraním sa na slovnú zásobu, slovné spojenia a tvorba viet z bežných oblasti každodelnného života. Počúvanie a porozumenie rečového prejavu lektorky a následná komunikácia na danú tému v náväznosti na učivo preberané na hodinách anglického jazyka.

Popis

Kurzy:    Kurz 5   pondelok a streda   14:55 – 15:55

Čas a dni: Kurz je každý pondelok a stredu od 14:55 do 15:55

Cena: školský polrok 160€ alebo celý školský rok 320€.

Poplatok sa platí na začiatku kurzu a podmienkou je vyplnená prihláška. Prihláška je k dispozícii na našej webovej stránke alebo priamo v priestoroch Základnej školy Komenského vo Svite – vchod vedľa telocvične.

Adresa

[/trx_title]

Komenského 2, 059 21 Svit
Učebňa oproti vchodu do telocvične , na prízemí

Prihláška

Meno (povinné)

Priezvisko (povinné)

Mobil (povinné)

E-mail (povinné)

Ročnik ktorý žiak navštevuje

Zvoľte si kurz

Zvoľte si dni kurzu

Termín kurzu

Zvoľte si čas kurzu

Predpokladaná úroveň

Poznámka

Mobil SK: 0901 788 816
Mobil EN: 0907 475 517
Komenského 2
059 21 Svit